POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB CONSTRUCCIONS I REFORMES

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable IMMO SILENCA SOCIETAT LIMITADA.
Finalitat
  1. Per gestionar la llista de subscripcions.
  2. Prestar la informació o serveis que ens sol·licitin.
  3. Oferir pressupostos personalitzats
  4. Envia butlletins, promocions i ofertes especials.
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

1.- Responsable:

  1. Titular: IMMO SILENCA SOCIETAT LIMITADA, societat que opera amb la marca comercial CONSTRUCCIONS I REFORMES.
  2. Domicili social: Calle jacint Verdaguer, 61, local, 17410 – Sils (Girona)
  3. CIF B55243141
  4. Correu electrònic: hola@construccionsireformes.cat
  5. Telèfon: +34 972 16 85 58

2.- Finalitat

Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través del formulari de la pàgina de contacte de www.orbetec.com (en endavant “Lloc Web”) així com els que ens faciliti en el futur, seran incorporades a un fitxer de dades titularitat de IMMO SILENCA SOCIETAT LIMITADA (des d’ara CONSTRUCCIONS I REFORMES) i mantingut sota la seva responsabilitat.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació de CONSTRUCCIONS I REFORMES amb els usuaris del lloc web i proporcionar-los la informació que ens sol·licitin i la gestió dels serveis que ens contractin. A més, ens servirà per mantenir-lo informat sobre els nostres serveis i ofertes especials.

La informació que faciliti en els formularis de recollida de dades és voluntària; no obstant això, en cas que no ens la faciliti, no podrem prestar-li el servei. Serà la seva obligació mantenir actualitzades les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les dades aportades, així com els perjudicis que aquesta informació pogués causar a CONSTRUCCIONS I REFORMES, seran responsabilitat de l’usuari.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió, amb un límit de 6 anys.

3.- Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

4.- Destinataris

CONSTRUCCIONS I REFORMES només permetrà l’accés a les dades personals a aquells dels seus administradors, col·laboradors o persones dependents que necessitin accedir a les dades personals per raó de l’activitat que desenvolupin en el marc dels serveis contractats.

CONSTRUCCIONS I REFORMES contracta els serveis de gestoria a Agència Sureda Assessors S.L., de proveïdor de hosting i correu electrònic a 10dencehispahard S.L. i d’estratègia digital a Orbetec 360 S. Microcooperativa, empreses que han signat el corresponent contracte d’encarregat de tractament de dades. Les seves dades personals seran cedides exclusivament (i només en el cas que sigui necessari) a aquestes empreses.

No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

5.- Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CONSTRUCCIONS I REFORMES estem tractat dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. CONSTRUCCIONS I REFORMES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’usuari podrà exercir els esmentats drets en qualsevol moment, mitjançant escrit dirigit a la següent adreça de correu electrònic hola@construccionsireformes.cat o al domicili de CONSTRUCCIONS I REFORMES situat a: Carrer Jacint Verdaguer, 61, local, 17410 – Sils (Girona). Per poder tramitar la sol·licitud d’exercici de drets, caldrà comprovar la identitat de l’usuari, de manera que aquesta comunicació ha d’incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document vàlid identificatiu. L’exercici d’aquests drets no afectarà de cap manera l’accés a la pàgina web.

Per a més informació sobre l’exercici de drets, pot acudir a la web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si considera que hi ha un problema amb la forma en què CONSTRUCCIONS I REFORMES està tractant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

6.- Protecció de dades de menors

CONSTRUCCIONS I REFORMES no té previst realitzar cap tractament de dades de menors, no contracta a menors ni té relacions comercials amb ells.

En qualsevol cas, la recollida de dades de menors només podrà donar-se en aquells casos en què els menors siguin majors de 14 anys i atorguen el seu consentiment exprés. Per sota d’aquesta edat, han de comptar amb l’autorització dels pares o tutors legals.

7.- Modificació de la política de privacitat

CONSTRUCCIONS I REFORMES podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, sent publicades les successives versions en el Lloc Web. En qualsevol cas, CONSTRUCCIONS I REFORMES comunicarà amb previ avís les modificacions de la present política que afecten els usuaris per tal que puguin acceptar les mateixes.

La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 20.07.2018 © IMMO SILENCA SOCIETAT LIMITADA (Espanya). Reservats tots els drets.